RODO

 

1.Administratorem danych osobowych jest firma PPHU GIBAR D.J. GIBKE, S.M. ARCHMAN SP. J. ŁÓDŹ UL. POJEZIERSKA 91, reprezentowana przez Stanisława Archmana.

2.Spółka realizując Państwa zamówienia (realizuje umowę kupna –sprzedaży) nie udostępnia Państwa danych  innym podmiotom ani organizacjom międzynarodowym.

     a) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej).

3.Cele przetwarzania:

      a) realizacja umowy kupna – sprzedaży – realizacja wykonywana jest w oparciu o podane nam przez Państwa dobrowolnie dane oraz w oparciu o ustawę o                    podatkach  PIT, VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 – tekst jednolity) i CIT (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343- tekst jednolity)

     b) profilowanie – Spółka nie prowadzi żadnych prac przy profilowaniu zautomatyzowanym

     c) cel przetwarzania danych - zgodny z ustawą o podatkach – jak wyżej

4. W trakcie całego okresu przetwarzania danych posiadacie Państwo dostęp do swoich danych osobowych, które możecie zmieniać i modyfikować.

5. Posiadacie Państwo prawo do „bycia zapomnianym” jednak w związku z przepisami podanymi wyżej – dane osobowe umieszczone na imiennych paragonach lub listach przewozowych, fakturach są przechowywane przez okresy przewidziane prawem.

Co to znaczy „być zapomnianym”? Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby jej dane zostały niezwłocznie usunięte, m.in. gdy nie są one już potrzebne do celów, w których były przetwarzane. Dotyczy to również sytuacji wycofania zgody np. w celu otrzymywania ofert o charakterze marketingowym, a także, gdy dane są przetwarzane bez podstawy prawnej np. w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi, której regulamin do tej pory taką podstawę stanowił.

6. Ewentualne skargi na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub kierować skargi lub zażalenia, żądania w tej sprawie pod adres e-mail : biuro@gibar.com.pl